sobota 20. února 2010

Nedělní příloha část 4.

Drahý strýčku,

ve chvíli, kdy jsem byl stažen z pracovní mise a kdy mi byl přečten rozsudek o mém dočasném exilu, rozhodl jsme se , že nechci být zařazen do lázní, kde je prý našinec léčen a povzbuzován elixíry jako je pomsta, hněv a zášť. Naopak, chtěl jsem být přeškolen, protože jsem si uvědomil, že není čas na vykrmování se, ale poučení se z vlastních chyb.

Nevím, možná si to jen namlouvám, ale zdá se mi, že v naší strategii chybí právě tato položka. Pokud bychom byli schopni se poučit z vlastních nezdarů, nebyla by země již naše? Jedinou útěchou nám snad může být, že lidé jsou v tomto ještě nepoučitelnější než jsme my sami. Jak jinak. Nikdy jsem nepochopil, proč jim Nepřítel dal do hlavy stroj, který běží jen na deset procent. Co tím zamýšlel?

Správně jsi mě upozornil, abych nezapomínal na VIZI. Máš naprostou pravdu a já znovu musím přiznat, že nejsem ještě dostatečně připraven, abych mohl celý úkol zvládnout sám.

Cíl je tedy jasný- muž a žena nesmí poznat našeho Nepřítele (pokud máš však specifičtější charakteristiku, prosím, abys mne na to upozornil).
Celý týden jsem promýšlel strategii a došel jsem k tomuto:

Nemá smysl rozvracet zásadním způsobem jejich manželství. Ponechme jim iluzi štěstí a společného projektu-žena začíná zásadním způsobem vnímat tikot svých biologických hodin a má tendenci podsouvat muži otázku rozmnožení se. Muž se tomuto tématu s úspěchem vyhýbá. Co se mne týče, nechal bych i tuto věc zatím stranou. Děti jsou odporné a dokáží s našimi terči udělat podivné změny, ale také jsem se v přeškolovacím středisku dozvěděl, že jsou jedním z nejlepších prostředků, jak dosáhnout rozpadu manželství a lidské psychické integrity. Nechal bych si tuto možnost do zálohy.
Zatím jsem spokojen s tím , jak muž se ženou komunikují. Nejde o kvalitu, ale o kvantitu. Lidé se zdají být v dnešním světě zavaleni komunikačním šumem. Ani jeden z mých klientů nevypíná svůj mobil, to znamená, že mohou být vyrušeni kdykoliv a kýmkoliv. Pro nás je ideální fakt, že toto funguje i bez našeho přičinění. Pokud jim dá volnou chvíli telefon, mají e-maily, které každou chvíli kontrolují. Oba jsou účastníky několika sociálních sítí, protože mají pocit, že sdílením se s osobními zkušenostmi udržují ,,přátelství" s jinými podobně závislými lidmi.
Můžeš namítnout, že svět internetu je velmi nebezpečný v tom , že informace , které poskytuje, vedou přímo k našemu Nepříteli. Tady tě , drahý strýčku, musím ubezpečit, že právě informace skrývající se v tomto virtuálním světě mohou být použity jako jedna z našich největších zbraní. Informací je totiž příliš. A toho musíme využít. Ano, lidé si dělají názory skoro na všechno, ale je to názor povrchní.
Nemají čas přemýšlet. Nemají čas pohlédnout na problém komplexněji. Přijímají takový názor, který se jim hodí k jejich světonázoru.
A tímto směrem chci jít.
Budu svědomitě pracovat na jejich povrchnosti.
Nedat jim příležitost a čas, aby se na ,,něj"(už nemám ani chuť zmiňovat jeho další přezdívku) mohli zaměřit.

Co myslíš?

Oddaně tvůj
Tasemník

Žádné komentáře: