úterý 26. května 2009

Otevřená mysl


(Borek 5 let)

My dospělí přesně víme ,co je správné a co ne. Jak se věci mají. A je velmi těžké upustit od zajetých mechanismů. Připustit, že se to může dělat jinak.Prožíváme to denně -v práci, v rodině ,v církvi, v umění.
Naštěstí děti to mají jinak. Děti kombinují nekombinovatelné.
Ježíšova slova, že máme být jako děti, mají něco do sebe.